IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej

KIEDY?

20-23 LISTOPADA 2019 R.

GDZIE?

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY KONGRESU