Relacje filmowe z IV KDP

Dzień 1: Niekonieczność? Pozycja humanistyki w XXI wieku

Prowadzenie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM, Poznań)

Uczestnicy: Edwin Bendyk (pisarz, dziennikarz, publicysta, członek Polskiego PEN Clubu), Jacek Dukaj (pisarz, laureat m.in. Europejskiej Nagrody Literackiej i Nagrody Fundacji im. Kościelskich), Urszula Zajączkowska (biolożka naukowo zajmująca się botaniką, poetka, laureatka Nagrody Fundacji im. Kościelskich, artystka wizualna)

Dzień 2: Jaki kanon, jaka tożsamość?

Prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM, Poznań)

Uczestnicy: prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), Jarosław Mikołajewski (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa), Agata Patalas (Szkoła Edukacji Polsko- ‑Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)Dzień 3: Inność, nie obcość

Prowadząca: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM, Poznań)

Uczestnicy: prof. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (Instytut Sztuki PAN, redaktor naczelny „Kontekstów”, Warszawa), Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Sejny) Marek Gumkowski („Otwarta Rzeczpospolita”, Warszawa), prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa), Paula Sawicka („Otwarta Rzeczpospolita”, Warszawa)