Patronat pisma „Polonistyka. Innowacje”

„Polonistyka. Innowacje” to półrocznik, na łamach którego podejmowane są problemy z zakresu dydaktyki szkolnej i akademickiej. Ukazuje się w Poznaniu. Jest przygotowywany przez badaczy z dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pismo jest otwarte na praktykę nauczania i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi oraz szkołami wszystkich szczebli. Podejmowane są w nim zagadnienia zakorzenione w rzeczywistości kulturowej i kształceniu polonistycznym. Eksponowany jest związek edukacyjnej empirii z jej refleksyjną generalizacją, co wynika ze swoistości dydaktyki jako nauki stosowanej.

Strona internetowa pisma:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi