Historia Collegium Maius

Collegium Maius

Budynek wzniesiono w latach 1904-1909. Przed I wojną światową miała w nim siedzibę pruska Królewska Komisja Osadnicza zajmująca się głównie wykupywaniem ziemi od Polaków i lokowaniem na niej kolonizatorów z Niemiec. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieścił się w tym miejscu Główny Urząd Ziemski. W 1920 roku gmach przekazano Uniwersytetowi Poznańskiemu na potrzeby Wydziału Lekarskiego. Od 1958 roku mieściły się tutaj z kolei wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Siedzibą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM jest od 2008 r.

Fot. Hubert Błaszczyk

Na tyłach Collegium Maius, na otwartym dziedzińcu, wzniesiono w latach 2007-2009 neomodernistyczny budynek wydziałowej biblioteki, która nosi imię prof. dr hab. Tomasza Pokrzywniaka. Nowy gmach otrzymał dwie prestiżowe nagrody. W listopadzie 2009 r. poznańską nagrodę im. Jana Baptysty Quadro, a następnie Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu nagrodę SARP za 2009 r. 

Fot. Grzegorz Machowiak

Więcej informacji (oraz interesujące źródło) na temat Collegium Maius można znaleźć pod adresem: http://wfpik.amu.edu.pl/strona-glowna/wfpik/collegium-maius

Zapraszamy również na wirtualny spacer po gmachu: http://spacer.amu.edu.pl/polonistyka/pl/