Numer konta do wpłat krajowych na IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Uprzejmie informujemy, że opłaty konferencyjne związane z uczestnictwem w IV KDP w Poznaniu można wpłacać na konto bankowe UAM:

Santander Bank Polska S.A.

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule przelewu prosimy podać cel subkonta: KN000831