Zaproszenie dla nauczycieli na IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dyrektorów, doradców metodycznych, a także osoby, którym bliskie jest nauczanie języka polskiego do udziału w IV Kongresie Dydaktyki Polonistycznej: Lekcja POLSKI(ego) ― praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku.

Mamy nadzieję, że spotkanie znawców literatury i języka, mediów i dydaktyki polonistycznej, twórców kultury oraz nauczycieli praktyków będzie okazją do diagnozy ważnych społecznie potrzeb oraz integracji działań podejmowanych przez różne środowiska edukacyjne.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2019 roku za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.kongresdydaktyki2019.pl (na tej stronie znajdują się również aktualizowane na bieżąco informacje związane z kongresem).

Jednocześnie informujemy, że – w przypadku nauczycieli – przedłużamy czas wnoszenia niższej opłaty konferencyjnej tj. 450 zł do 15 września br. (550 zł po tym terminie.). Kwota ta pokrywa koszty materiałów kongresowych, posiłków, uroczystej kolacji i uczestnictwa we wszystkich powiązanych z kongresem wydarzeniach kulturalnych.

Sygnalizujemy też, że aby uzyskać pomoc w uregulowaniu opłaty konferencyjnej nauczyciele mają prawo ubiegać się o jej refundację z subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, a przekazywanej szkołom przez organa prowadzące placówki oświatowe.

 

Organizatorzy IV KDP