KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej:

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 

dr Anita Gis — sekretarz

prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski

prof. UAM dr hab. Krzysztof Koc

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski

prof. dr hab. Piotr Śliwiński

prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis 

 

e-mail: 4kongres@amu.edu.pl

RADA NAUKOWA

Członkowie Rady Naukowej:

prof. dr hab. Zofia Budrewicz
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)

prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

prof. dr hab. Przemysław Czapliński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

prof. UKW dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin)

prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

prof. dr hab. Anna Legeżyńska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. UO dr hab. Jolanta Nocoń
(Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
(Uniwersytet Gdański)

prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. UMK dr hab. Maciej Wróblewski
(Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)

prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

prof. dr hab. Sławomir Żurek
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)