Formularz rejestracyjny

Termin: 20‒23 listopada 2019 roku
Adres: Pracownia Innowacji Dydaktycznych IFP UAM, 61-701 Poznań, ul. A. Fredry 10
Kontakt: (+48) tel. 61 829 46 15; 502 721 815